Historia szkoły
1815 – prawdopodobny rok powstania Szkoły w Jankowie Przygodzkim
1856 – powstanie ówczesnego budynku Szkoły (obecnie budynek Przedszkola)
1947 – powołanie Komitetu Budowy Szkoły w Jankowie Przygodzkim
1954 – uroczyste oddanie do użytku obecnego budynku szkolnego
1955 – utworzenie w Topoli Wielkiej filii naszej szkoły dla klas I – III
1955 – otwarcie Przedszkola w Jankowie Przygodzkim w starym budynku szkolnym
1959 – utworzenie boiska trawiastego do zajęć z wychowania fizycznego
1964 – wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły
1965 – wydłużenie obowiązku szkolnego, powstanie 8-klasowej szkoły
1971 – powstanie nowego metalowego ogrodzenia szkoły
1978 – otwarcie Szkolnej Izby Pamięci poświęconej Powstańcom Wielkopolskim
1978 – powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły
1979 – rozpoczęcie prac związanych z dobudowaniem drugiej kondygnacji
1980 – uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku szkolnego
1988 – nadanie Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim imienia Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie pamiątkowego obelisku przed budynkiem szkoły
1990 – rozpoczęcie prac związanych z budową sali gimnastycznej
1998 – oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym
1999 – utworzenie Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim z oddziałami w Dębnicy i Wysocku Małym
2001 – przekazanie na potrzeby Gimnazjum obiektu po byłym Wiejskim Ośrodku Kultury
2001 – rozpoczęcie modernizacji i remontu obiektu, budowa parkingu przed budynkiem
2003 – utworzenie Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim
2004 – oddanie do użytku zmodernizowanego obiektu na potrzeby Gimnazjum
2008 – odnowienie obelisku Powstańców Wielkopolskich, przeniesienie Szkolnej Izby Pamięci na drugie piętro oraz utworzenie sekretariatu szkoły na parterze
2009 – powstanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią
2009 – termomodernizacja całego obiektu, utworzenie salki fitness na parterze 2010 – ufundowanie sztandaru, nadanie imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim, oddanie do użytku siłowni oraz rozgłośni radiowej
2012 – modernizacja boiska sportowego, budowa bieżni, skoczni, trybun dla widowni
2013 – budowa boisk do piłki plażowej i wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym 2014 – budowa wiaty turystycznej oraz montaż nowego opłotowania wzdłuż ulicy Wodnej 2015 – remont budynku Oddziału Przedszkolnego w Topoli Wielkiej
2016 – budowa placu zabaw w Topoli Wielkiej 2017 – utworzenie 8 – klasowej Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim, oddanie do użytku stołówki szkolnej 2018 – modernizacja terenu przed budynkiem i wokół obelisku, wymiana opłotowania
2019 – całkowite wygaszenie Gimnazjum

Powiązane zdjęcia:

Skip to content