Oddział Przedszkolny w naszej szkole i w Topoli Wielkiej

Nasze przedszkole działa już kilka lat. Od tego roku nasz oddział to nie tylko zerówka. Dołączyły dzieci 3, 4, i 5 letnie. Mamy więc dwa oddziały i trzech wykwalifikowanych nauczycieli przedszkola. Wychowawczynią zerówki w szkole jest pani  jest Paulina Miecznik,  oddziałem przedszkolnym zajmują się panie :Agnieszka Lencka i  pani Barbara  Szukała. W Topoli Wielkiej nad oddziałem zerówki czuwa pani Beata Krzywda, gdzie nauczycielem wspomagającym dla dziecka z autyzmem jest pani Aldona Kruszka. Maluchami zajmują się pani Ewa Kopras oraz pani Aleksandra Kaźmierczak. Dużą pomocą jest wspomaganie przez panią Zofię Sójkę. Cała kadra ma na celu zarówno dobro naszych małych uczniów jak i  ich rozwój.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy. 

Skip to content