Dyrektorem naszej szkoły jest pani mgr inż. Barbara Szymanowska. 

 

 

 

 

Zastępcą jest pan mgr Albin Bednarczyk

Skip to content