Dyrektorem naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  jest

pani mgr Aleksandra Chlasta – Górna 

 

Zastępcami są : pani mgr Mirella Miklas oraz pan mgr Albin Bednarczyk

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Skip to content