mgr Aleksandra Chlasta – Górna dyrektor szkoły, język angielski

mgr Miklas Mirella-język niemiecki, zastępca dyrektora

mgr  Bednarczyk Albin-zastępca dyrektora, wychowanie fizyczne

 

mgr August Daria – edukacja wczesnoszkolna

mgr  Bednarczyk Katarzyna  – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

mgr Bella Katarzyna-matematyka, fizyka

mgr Cannon Grażyna- edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne,

mgr Czaja Gerard-muzyka

mgr Dobras Beata-religia

mgr Frąszczak Magdalena-biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Furmaniak Natalia – religia, przedszkole Bajka

mgr  Grzelak Weronika – logopedia, nauczyciel wspomagający, przedszkole Bajka

mgr  Godek – Marczak Paulina – wychowanie przedszkolne, przedszkole Bajka

mgr Guździoł – Borecka Wioleta-pedagog szkolny, neurologopeda

mgr Hajdziony Karolina- język angielski

mgr Hyla Artur- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Jankowiak Hanna- plastyka, technika, świetlica

mgr Kalina Adam-język polski ,historia

mgr Karpowicz Paulina – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

mgr Kaźmierczak Aleksandra- wychowanie przedszkolne, oddział przedszkolny w Topoli Wielkiej

mgr Kaźmierczak Katarzyna- informatyka.  edukacja wczesnoszkolna

mgr Klichowska Beata- edukacja wczesnoszkolna 

mgr Kopras Ewa- wychowanie przedszkolne, oddział przedszkolny w Topoli Wielkiej

mgr Krzywda Beata-wychowanie przedszkolne, religia, oddział przedszkolny w Topoli Wielkiej

mgr Kruszka Aldona – rewalidacja, logopedia, nauczyciel wspomagający, oddział przedszkolny w Topoli Wielkiej

mgr Kubicka Beata-edukacja wczesnoszkolna

mgr Lencka Agnieszka -oddział przedszkolny – Janków Przygodzki

  Lubońska  Natalia – edukacja wczesnoszkolna 

mgr Marszał Jolanta-wychowanie fizyczne

mgr Miecznik Paulina -oddział zerówki – Janków Przygodzki 

mgr Modrzyńska Lidia – nauczyciel przedszkola Bajka

mgr Nowak Mirosława-geografia,przyroda, biologia

mgr Nowicka Anna – zajęcia rewalidacyjne , kompensacyjno – wyrównawcze

mgr  Parzybok Anna – nauczyciel przedszkola Bajka

mgr  Paszkowiak Agata – nauczyciel przedszkola Bajka

mgr Pawlak Monika – nauczyciel przedszkola Bajka
mgr Piwońska Iwona- matematyka

mgr Sitarek Magdalena – rewalidacja , nauczyciel wspomagający 

mgr  Stachowiak Paulina – nauczyciel przedszkola Bajka

mgr Szukała Barbara – oddział przedszkolny – Janków Przygodzki

mgr Aleksandra Szczepaniak – edukacja przedszkolna 

mgr Walas Monika – nauczyciel przedszkola Bajka

mgr Wojciech Witoń – język angielski 

mgr Wojtasik Małgorzata- biblioteka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Zawada – psycholog 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Skip to content