Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Szymanowska Barbara dyrektor szkoły,matematyka,nauczanie indywidualne
Bednarczyk Albin zastępca dyrektora,wychowanie fizyczne
Cannon Grażyna nauczanie indywidualne, edukacja wczesnoszkolna
Czaja Gerard muzyka,zajęcia artystyczne
Dobras Beata religia, wychowanie do życia w rodzinie
Frąszczak Magdalena biologia,chemia,wychowanie do życia w rodzinie
Gąsiorek Helena matematyka
Guździoł – Borecka Wioleta pedagog,neurologopeda
Górska Maria edukacja wczesnoszkolna
Hajdziony Karolina język angielski
Hyla Artur j.polski,historia, wiedza o społeczeństwie
Jankowiak Hanna plastyka,zajęcia artystyczne
Kaźmierczak Katarzyna eduk.wczesnoszkolna, informatyka,nauczanie indywidualne
Klichowska Beata eduk.wczesnoszkolna
Krzywda Beata odział zerówki- Topola Wielka,religia
Kubicka Beata edukacja wczesnoszkolna
Marszał Jolanta wychowanie fizyczne
Miklas Mirella język niemiecki
Nawrocka Wanda fizyka
Nowak Mirosława geografia,przyroda,biologia
Olszewska Anna edukacja wczesnoszkolna
Piwońska Iwona matematyka
   
Sowa Izabella wychowanie fizyczne,odział przedszkolny 
Usarek Aldona język polski
Wojtasik Małgorzata biblioteka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Skip to content