1.mgr inż. Szymanowska Barbara dyrektor szkoły,matematyka,nauczanie indywidualne

2.mgr Agust Daria – edukacja wczesnoszkolna

3.mgr  Bednarczyk Albin-zastępca dyrektora,wychowanie fizyczne

4.mgr  Bednarczyk Katarzyna  – edukacja wczesnoszkolna
5.mgr Bella Katarzyna-matematyka
6.mgr Cannon Grażyna-nauczanie indywidualne, edukacja wczesnoszkolna

7.mgr Chlasta – Górna  Aleksandra – język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
8.mgr Czaja Gerard-muzyka,zajęcia artystyczne
9.mgr Dobras Beata-religia, wychowanie do życia w rodzinie
10.mgr Frąszczak Magdalena-biologia,chemia,wychowanie do życia w rodzinie
11.mgr Guździoł – Borecka Wioleta-pedagog,neurologopeda
12.mgr Hajdziony Karolina- język angielski
13.mgr Hyla Artur- j.polski,historia, wiedza o społeczeństwie
14.mgr Jankowiak Hanna-plastyka,zajęcia artystyczne
15.mgr Kalina Adam-język polski ,historia

16.mgr Karpowicz Paulina – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

17.Kaźmierczak Aleksandra – oddział przedszkolny – Topola Wielka 
18.mgr Kaźmierczak Katarzyna- eduk. wczesnoszkolna, informatyka
19.mgr Klichowska Beata- eduk.wczesnoszkolna 
20.mgr Kopras Ewa- oddział przedszkolny – Topola Wieka
21.mgr Krzywda Beata-oddział zerówki- Topola Wielka, religia

22.mgr Kruszka Aldona – zajęcia rewalidacyjne – kompensacyjno – wyrównawcze
23.mgr Kubicka Beata-edukacja wczesnoszkolna

24.mgr Lencka Agnieszka -oddział przedszkolny – Janków Przygodzki

25.mgr Marszał Jolanta-wychowanie fizyczne
26.mgr Miklas Mirella-język niemiecki, świetlica

27.mgr Miecznik Paulina -oddział zerówki – Janków Przygodzki 
28.mgr inż. Nawrocka Wanda -fizyka
29.mgr Nowak Mirosława-geografia,przyroda,biologia

30.mgr Nowicka Anna – zajęcia rewalidacyjne , kompensacyjno – wyrównawcze
31.mgr Piwońska Iwona- matematyka
32.mgr Szukała Barbara – oddział przedszkolny – Janków Przygodzki
33.mgr Usarek Aldona – język polski
34.mgr Wojtasik Małgorzata- biblioteka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Skip to content