mgr inż.Szymanowska Barbara dyrektor szkoły,matematyka,nauczanie indywidualne

mgr Agust Daria – edukacja wczesnoszkolna

mgr  Bednarczyk Albin-zastępca dyrektora,wychowanie fizyczne
mgr Bella Katarzyna-matematyka
mgr Cannon Grażyna-nauczanie indywidualne, edukacja wczesnoszkolna

mgr Chlasta – Górna  Aleksandra – język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Czaja Gerard-muzyka,zajęcia artystyczne
mgr Dobras Beata-religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Frąszczak Magdalena-biologia,chemia,wychowanie do życia w rodzinie
mgr Guarino Ewa -geografia
mgr Guździoł – Borecka Wioleta-pedagog,neurologopeda
mgr Hajdziony Karolina- język angielski
mgr Hyla Artur- j.polski,historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Jankowiak Hanna-plastyka,zajęcia artystyczne
mgr Kalina Adam-język polski ,historia
mgr Kaźmierczak Katarzyna- eduk.wczesnoszkolna, informatyka
mgr Klichowska Beata- eduk.wczesnoszkolna
mgr Kopras Ewa- Odział przedszkolny – Topola Weilka
mgr Krzywda Beata-odział zerówki- Topola Wielka,religia
mgr Kubicka Beata-edukacja wczesnoszkolna
Lis Aleksandra – odział przedszkolny – Topola Welka
mgr Marszał Jolanta-wychowanie fizyczne
mgr Miklas Mirella-język niemiecki
mgr inż. Nawrocka Wanda -fizyka
mgr Nowak Mirosława-geografia,przyroda,biologia

mgr Nowicka Anna – zajęcia rewalidacyjne , kompensacyjno – wyrównawcze
mgr Piwońska Iwona- matematyka
mgr Sowa Izabella-wychowanie fizyczne,odział przedszkolny
mgr Stachowska Ewa-przyroda
mgr Usarek Aldona – język polski
mgr Wojtasik Małgorzata- biblioteka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Skip to content