Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Psycholog szkolny pomoże zrozumieć siebie, opowie o emocjach, wysłucha, pomoże dogadać się w konflikcie – mgr Agnieszka Zawada

      Godziny pracy psychologa szkolnego:

poniedziałek  9.40 – 12.20

              wtorek 7.55 – 14.10

              czwartek 10.30 – 15.00

              piątek 9.40 – 12.20

Drogi uczniu! Psycholog nie ocenia, wysłucha i wspólnie z Tobą odnajduje drogę do rozwiązania problemu. Wszystko co powiesz objęte jest tajemnicą.

Na indywidualne konsultacje zapraszam również rodziców. 

Pedagog szkolny  to ktoś, kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia:

mgr Wioleta Guździoł-Borecka

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8.40-13.20

wtorek 7.55-13.20

środa 9.40- 13.20

czwartek 9.40- 13.20

piątek 7.55- 11.30

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

 • mają problemy z rówieśnikami,
 • mają problemy rodzinne,
 • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
 • czują się samotni,
 • myślą, że nikt ich nie rozumie,
 • nie potrafią się uczyć,
 • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
 • mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
 • chcą podzielić się sukcesami i radościami.

 Mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi ich  zachowanie dziecka,
 • chcą porozmawiać o dziecku,
 • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
 • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
 • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

 

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

wiolagborecka@interia.pl

Pedagog specjalny to ktoś kto wesprze, pomoże zrozumieć napotykane trudności, postara się ułatwić pokonywanie barier:

mgr Paulina Karpowicz

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

poniedziałek 7.55 – 12.20

wtorek 7.40 – 15.00

środa 7.55 – 12.20

czwartek 7.55 – 12.20

piątek 7.40 – 13.20

 Terapeuta pedagogiczny to ktoś, kto pomoże w trudnościach szkolnych, przezwyciężyć trudności z czytaniem, pisaniem i ortografią:

mgr Anna Nowicka

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

Poniedziałek 7.55 – 15.00

Wtorek 7.55- 15.00

Środa 7.55-15.00

Czwartek 7.55-15.00

Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • Wszyscy nauczyciele.
 • Wychowawcy.
 • Specjaliści szkolni – psycholog, pedagog, doradca zawodowy.

Szkołę  wspierają w tym zakresie organizacje i instytucje środowiskowe takie, jak GOPS Przygodzice, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostrowie Wlkp., ODN Kalisz, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia itp.

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content