Deklaracja dostępności

Raport dostępności Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim – pobierz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielopolskich w Jankowie Przygodzkim oraz Oddziału Przedszkolnego w Topoli Wielkiej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolajankowprzygodzki.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana jest przebudowa strony pod kątem dostosowania jej zasobów do standardów WCAG 2.1. Na stronie znajduje się z lewej strony zwijane menu z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające m. in. zmianę kontrastu, wielkości czcionki i odczytanie tekstu oraz uruchomienie wirtualnej klawiatury. 

Dostępność architektoniczna

1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim,   ul. Szkolna 4

  • 3-kondygnacyjny budynek dydaktyczny,
  • przy wejściu z parkingu od ul. Szkolnej jest możliwy dostęp dla osób niepełnosprawnych tylko na parter budynku, gdzie znajduje się sala gimnastyczna, salka konferencyjna, sala widowiskowo-rekreacyjna i toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością,

2) Oddział Przedszkolny w Topoli Wielkiej, ul. Długa 56

  • 1-kondygnacyjny budynek z pomieszczeniami dydaktycznymi na parterze
  • do budynku oddziału przedszkolnego możliwy jest wjazd osoby niepełnosprawnej od strony podwórza.

Informacje dodatkowe:

Klient może komunikować się ze szkołą:

  • telefonicznie: 62 735 06 72
  • faksem: 62 735 06 72
  • listownie (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim,               ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice),
  • przez email (spjankow@wp.pl)

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Powiązane zdjęcia:

Skip to content