Projekty

 
 
 
 
 

Nasza szkoła w ERASMUS+

 

Od tego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w projekcie E-LIOS (E-Learning Interactive Open Schools) w ramach programu ERASMUS+ Collaboration for innovation and exchange of good practice in the field of education. Ten trzyletni projekt związany jest z przygotowaniem i pracą na międzynarodowej  platformie edukacyjnej. Wśród 10 partnerów, obok naszej szkoły, są również szkoły z Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Grecji, Turcji oraz organizacja OpenCom z Włoch. W dniach 11 – 15 luty 2016 w Patras w Grecji odbyło się pierwsze spotkanie, którego celem było zapoznanie się przedstawicieli wszystkich partnerów oraz zaplanowanie działań na kolejne miesiące. 

 

W kolejnym roku szkolnym 2016/2017 odbędą się 3 spotkania z udziałem uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół biorących udział w tym projekcie. Pierwsze będzie miało miejsce w październiku w szkole w Lipawie na Łotwie.

 
Comenius 2011-2013
„Baśnie jako sposób komunikacji oraz integracji między narodami Europy”
Elfy, gobliny, duchy, trole widziane oczami dzieci. Ich istotna rola i wpływ bajek na wyobraźnię młodego człowieka; znaczenie zwierząt w baśniach i legendach. Wzajemne poznawanie bohaterów legend narodowych poprzez grupy uczestniczące w projekcie.
Projekt realizowany przez dwa lata w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim. Partnerami w projekcie były szkoły z Portugalii, Niemiec, Turcji, Finlandii, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Głównym celem projektu było wzajemne poznawanie kultur innych narodów, porównywanie systemów edukacyjnych, wymiana doświadczeń oraz praktyczna nauka języka angielskiego.
 
Główne informacje
 
 
F.R.I.E.N.D.S.H.I.P
 
 
W dniach od 27 października do 04 listopada 2012 r. młodzież z Polski, Szwecji, Finlandii i Łotwy wraz ze swoimi liderami uczestniczyła w projekcie F.R.I.E.N.D.S.H.I.P w ramach programu „Młodzież w działaniu” finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Program ten łączy ludzi pochodzących z różnych krajów, mówiących różnymi językami i umożliwia im uczestnictwo w działaniach za granicą.
Cały projekt odbywał się na Łotwie w miejscowości Smiltene. Z naszej szkoły uczestniczyły w nim p.Grażyna Cannon wraz z absolwentkami: Marceliną Wojtasik, Joanną Bartosz i Alicją Wawrzyniak oraz Tomasz Nowaczyk i Michał Jeziorański z Pleszewa.
Projekt „Młodzież w działaniu” stworzył młodym ludziom możliwość poznania kultury innych krajów m.in. poprzez prezentację zwyczajów w celebrowaniu różnych pór roku, przygotowaniu i degustacji potraw, nauki tańców, oglądaniu filmów, słuchaniu muzyki, itp. Wszyscy mieli okazję do refleksji na temat różnic i podobieństw w wartościach, tradycji, światopoglądzie czy ocenie historii.  Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia i nowych, wspaniałych przyjaciół.
 
 
 
Nowoczesna szkoła, szkoła wspierająca
W grudniu 2012 roku rozpoczęła się w miejscowej szkole realizacja projektu pn: „Nowoczesna szkoła, szkoła wspierająca”  w ramach indywidualizacji nauczania w klasach I – III. Jest to projekt  finansowany ze środków EFS, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.
29 ,w tym 12 dziewczynek i 17 chłopców – z klas I-III w zależności od potrzeb czy zainteresowań uczestniczy w zajęciach logopedycznych dla dzie , wyrównawczych, artystycznych, matematyczno – przyrodniczych, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.Zajęcia są wyjątkowo atrakcyjne dzięki  pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach projektu za ponad 20 tysięcy złotych.
Realizacja projektu potrwa do maja 2013 r.
 
Trwa realizacja projektu  „ Nowoczesna szkoła, szkoła wspierająca”.
W ramach projektu realizowane są m.in. zajęcia rozwijające umiejętności czytania i pisania prowadzone przez Beatę Włodarczyk. Zajęcia te mają na celu: utrwalanie struktury graficznej liter, utrwalanie wzrokowe obrazu sylaby, utrwalanie głosek, wyćwiczenie syntezy słuchowej wyrazów i zdań, usprawnianie  nauki czytania i pisania, wyćwiczenie funkcji słuchowej i wzrokowej oraz  poprawienie sprawności manualnej. 
Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań matematyczno-przyrodniczych na zajęciach prowadzonych przez Izabelę Kempę. Uczestniczy w nich systematycznie 8 dzieci z klas I-III. 
Na zajęciach uczniowie z zaangażowaniem dokonują pomiarów własnego ciała, przedmiotów i pomieszczeń oraz dokonują obliczeń z użyciem jednostek długości. Wykorzystują także  pomoc dydaktyczną – tangram, która kształtuje logiczne myślenie u dzieci, zmusza do poszukiwania nietypowych rozwiązań, wpływa bardzo pozytywnie na rozwój wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, uczy koncentracji i spostrzegawczości. 
Na zajęciach artystycznych prowadzonych przez Wiesławę Dąbrowską, uczniowie rozwijają swoje zainteresowania artystyczne poprzez recytowanie, naukę czytania i mówienia z dykcją, naukę śpiewu, gry na instrumentach, a także działań plastycznych. Podczas jednych z zajęć artystycznych uczennice kl. II i III wykonały prace plastyczno – techniczne, były to maski karnawałowe wykonane według własnych projektów. Maski te były prezentowane na wystawie, a jednocześnie były elementem dekoracji podczas szkolnego baliku karnawałowego. Te proste elementy teatralne dają dzieciom możliwość wielostronnego doskonalenia się.
Zajęcia logopedyczne mają na celu eliminowanie wad wymowy, oraz  – ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
– ćwiczenia oddechowe, 
– ćwiczenia słuchu fonematycznego.

 Comenius Regio

Comenius Regio
,,Recyclable Energy with Natural  Efficiency and Water: our Future”

LINK DO STRONY COMENIUS REGIO W PORTUGALII

Sprawozdanie z realizacji projektu 

1.Spotkanie uczniów z naukowcami oraz udział w wykładzie na temat wykorzystania alternatywnych źródeł do pozyskania energii.
Temat wykładu: Wszystko o recyklingu i biomasy – odnawialnego źródła energii (wykład interaktywny)
 
2.Przeprowadzenie lekcji  na temat „Ziemia w naszym domem”
Uczniowie w trakcie trwania zajęć poszerzali swoją wiedzę proekologiczną,  poznawali różne opcje odnawialnych źródeł energii.
3.Uczestnictwo w XVI Dolnośląskim Festiwalu Nauki
 
4.Przeprowadzenie testu wśród uczniów dotyczącego odnawialnych źródeł energii
 
5.Przeprowadzenie konkursu plastycznego Ziemia mój dom
 
6.Wręczenie nagród laureatom
 
7.Warsztaty plastyczne w trakcie których prace dzieci tworzone były przy wykorzystaniu plastikowych butelek, kartonów, gazet, puszek. Mottem zajęć było propagowanie recyklingu.
 
 
8.Wizyta w oczyszczalni ścieków w trakcie jednego z spotkań w Polsce.
 
9.Sesje informacyjne w trakcie których uczestnicy projektu wymieniali się informacjami na temat odnawialnych źródeł energii.
 
 
10.Warsztaty plastyczne – modelowanie z gliny, plastiku, metalu.
11.Zajęcia plastyczne o charakterze proekologicznym.
 
Projekt Recyclable Energy with Natural Efficiency and Water: our Future to projekt skierowany do
środowiska uczniów, nauczycieli, pracowników i mieszkańców naszej społeczności. Przede wszystkim, będzie skupiał się on na udzielaniu informacji na temat odnawialnych źródeł energii. Projekt ma za zadanie uwrażliwić uczniów i dorosłych na kwestie ochrony środowiska, aby zrozumieli dlaczego i jak zachować ten skarb dla następnych pokoleń. Działania w ramach projektu są odpowiedzią na specyficzne potrzeby takie jak efektywność energetyczna, oszczędność wody, zrównoważona konsumpcja, korzystanie z czystej energii elektrycznej i różne sposoby wytwarzania energii, wymiany wiedzy i doświadczeń obu regionów w celu wypracowanie wspólnego podejścia do istniejących problemów, porównywaniu metod ochrony środowiska, nowe zwyczaje, nowe formy efektywniejsze formy produkcji i sposobów działania, itp., w duchu „odnawialnych źródeł energii”.
Partnerami projektu sa: Zespół Szkół w Beja w Portugalii, gmina Beja w Portugalii, Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim, gmina Przygodzice i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice. Projekt został zakonczony a więcej zdjęc znajdziesz tutaj
 
Przygotowano prezentację na tamat odnawialnych źródeł energii. Ze względu na pojemność podzielona jest na 4 częsci. Zapraszamy do obejrzenia.
 
 
 
 
 
 
 

Powiązane zdjęcia:

Skip to content