• Dla doliny Baryczy

  15 października 2019 roku uczniowie klasy IV wraz z p.Magdaleną Frąszczak oraz p.Małgorzatą Wojtasik odwiedzili Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu. Uczniowie brali udział w warsztatach
  dotyczących problematyki przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu
  Podczas zajęć uczestnicy przygotowali kodeks ekozasad dotyczący
  odpowiedzialnej gospodarki wodnej, emisyjnej, odpadami oraz poszukiwanie źródeł energii odnawialnej.
  Zajęcia były bardzo dobrze przygotowane a uczniowie z wielkim
  zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania. Uczniów bardzo
  zainteresowała ta tematyka a w szczególności jakie skutki pociąga za
  sobą zmiana klimatu.(Mat.oprac.M.Frąszczak)

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content