• Gimnazjaliści przeprowadzają wywiady…

  W ramach zadania domowego z wiedzy o społeczeństwie przeprowadzono wywiady
  1. Uczennice: Weronika Kościelna i Angelika Maciejewska dnia 12.02.2018 przeprowadziły wywiad z sołtysem Topoli Wielkiej,panem Aleksandrem Pietrzakiem. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. 
   
  Zadaliśmy panu sołtysowi kilka pytań:
  1. Jak długo jest Pan sołtysem? 
  Od 2011 roku. II kadencja. 
  2. Jakie obowiązki ma Pan jako sołtys?
  Wykonuję zadania na rzecz wsi – Topoli Wielkiej. Dużo pracujemy społecznie. 
  3. Jakie działania podejmuje Pan w Topoli Wielkiej?
  W Topoli do oddziału przedszkolnego zakupiliśmy dywan oraz zabawki i zostało założone nowe ogrzewanie podłogowe. 
  4. Czy jest Pan zadowolony ze współpracy z mieszkańcami?
  Jestem bardzo zadowolony z mieszkańców. Rada Sołecka i mieszkańcy bardzo pomagają. 
  5. Ilu mieszkańców liczy Topola Wielka?
  Topola Wielka liczy około 500 mieszkańców. 
  6. Ile jest gospodarstw w Topoli Wielkiej?
  W Topoli Wielkiej jest około 100 gospodarstw rolnych.
  7. Ile jest ulic w naszej wsi?
  W 2017r powstały 2 nowe ulice – ks. kanonika Stefana Rudowicza oraz Kwiatowa, jest ich razem 10. 
  8. Jakie są firmy, organizacje, zakłady produkcyjne w naszej wsi?
  Firma „Agrito” i  „Agrifirm”. 
  9. W jakich miejscach można aktywnie spędzać czas?
  W Topoli Wielkiej można aktywnie spędzać czas na siłowni, która została otwarta w 2017r na boisku rekreacyjno-sportowym.
  10. Czy przewiduje Pan jakieś inwestycje na terenie wsi w 2018r?
  W 2018r będziemy remontować budynek gospodarczy  oraz budować magazyn na przechowywanie stołów i krzeseł, które są na sali wiejskiej oraz od ulicy Północnej będziemy zakładać bramę.
  ——————————————————————————————————————————————————-
  2Wywiad z sołtysem Tarchał Wielkich – Elżbietą Tomczak-
  wywiad przeprowadziła Nicola Szczurawska i Patrycja Lis

  Dnia 30 marca 2018 roku przeprowadziłyśmy wywiad z nasza panią sołtys.

  1.Jaką pozycję posiada Pani w naszej wiosce ?

   Jestem sołtysem naszej wioski.

  2.Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa ?

  Pełnie II kadencję od 2011 roku.

  3.Jakie obowiązki ma Pani jako sołtys ?

   Funkcja sołtysa nie jest łatwa, gdyż w   dzisiejszych czasach ludzie mają coraz większe        oczekiwania a coraz mniejsze zaangażowania    do pracy społecznej. Sołtys pobiera podatki od mieszkańców organizuje różne imprezy – dożynki, Dzień seniora, Dzień Kobiet,       wieczór opłatkowy, festyny. Przeprowadza różne inwestycje, wysłuchuje mieszkańców jeżeli mają potrzeby.

  4.Co chciałaby Pani zmienić w Tarchałach Wielkich ?      

  Chciałabym, żeby powstała ścieżka rowerowa i asfalt na drogach polnych, niestety to wszystko uzależnione jest od funduszy. W tym roku ma powstać ścieżka rowerowa i ulica strażacka ma być pokryta dywanikiem asfaltowym.

  5.Jakie może Pani wymienić inwestycje, które udało się zrealizować od początku pełnienia kadencji ?

    Za mojej kadencji odbył się generalny remont kuchni, zmywalni powstało gazowe ogrzewanie i klimatyzacja na sali wiejskiej. Przed salą plac zabaw, siłownia zewnętrzna gdzie dzieci i dorośli mogą mile spędzić czas, wybudowana przed sala drewniana altanka – gdzie można posiedzieć sobie podczas deszcz

  6.Lubi Pani pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy ?

         Tak – jeśli ktokolwiek mnie poprosi to staram      się załatwić lub udzielić dobrej rady.

  7.Czy w naszej wsi znajdują się miejsca gdzie można spędzać czas wolny ?

         Tak 3 lata temu powstał plac zabaw gdzie     dzieci mogą mile spędzać czas – a dorosłe osoby mogą ćwiczyć na siłowni zewnętrznej.

  8. Czy sołectwo, w którym pełni Pani funkcje sołtysa dobrze się rozwija ?

         Uważam, że tak w tym roku ma powstać      ścieżka rowerowa, położony ma być asfalt na    ulicy strażackiej.

  9.Czy zapewnia Pani odbiór i wywóz odpadów ?

         Wszyscy mieszkańcy mają podpisaną umowę z   gminą na wywóz śmieci.

  10. Czy Pani sołectwo dysponuje jednostką straży pożarnej ?

         Tak w naszej wiosce działa bardzo prężnie    Ochotnicza Straż Pożarna, która jest     Krajowym Systemie Gaśniczym.

  11.Czy na terenie wsi zachowany jest porządek publiczny ?

         Wydaje mi się że tak, ale zdarzają się leżeć na   ziemi papierki chociaż stoją wszędzie kosze na śmieci.

   

   

  Nicola Szczurawska

  Patrycja Lis


  Wywiad z panią prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego – przeprowadzony  przez Zuzannę Sadaj i Wiolettę Bodylską

  W jaki sposób wybierany jest prezydent miasta?

  – Prezydent miasta wybierany jest w wyborach, które są m. in. bezpośrednie. Oznacza to,
  że wyboru dokonują mieszkańcy miasta – głosując bezpośrednio na jednego kandydata
  spośród ubiegających się o wybór na to stanowisko. Zasady ubiegania się o wybór
  na stanowisko prezydenta miasta określa szczegółowo Ustawa Kodeks Wyborczy. Jej zapisymówią m. in., że za wybranego na prezydenta miasta uważa się tego kandydata, któryw głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Natomiast, jeżeli żadenz kandydatów nie otrzymał ponad połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dniapo pierwszym głosowaniu – przeprowadza się tzw. „drugą turę” wyborów.
  W II turze – wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze
  otrzymali największą liczbę głosów. Za wybranego na stanowisko prezydenta miasta uważa
  się tego kandydata, który w ponownym głosowaniu otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Oznacza to, że o takim wyborze może przesądzić nawet jeden głos. Dlatego warto mieć świadomość, że głos każdego wyborcy ma duże znaczenie.

  Czy wynik wyborów był dla Pani zaskoczeniem? Jaka była Pani pierwsza reakcja?

  – Na pewno szczególnie pozytywnie zaskoczyła mnie skala udzielonego mi poparcia, liczona
  w wielu tysiącach oddanych na mnie głosach. To jednocześnie wielka odpowiedzialność
  i zobowiązanie wobec dużej liczby osób, które powierzyły mi zarządzanie sprawami miasta.
  Drugi fakt jest taki, że ubiegając się o funkcję prezydenta miasta – dobrze wiedziałam,
  dlaczego kandyduję, z jakim programem idę do wyborów i co zamierzam wprowadzić
  w życie, jeśli mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem i powierzą mi stanowisko prezydenta
  miasta. Ta świadomość oraz fakt, że do udziału w wyborach namawiało mnie wiele osób –
  sprawiły, że liczyłam się ze scenariuszem, w którym mieszkańcy opowiedzą się za moim
  programem. Kiedy już tak się rzeczywiście stało, pierwszą moją reakcją była radość, która
  udzieliła się także moim najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom. Jednocześnie
  podczas wieczoru wyborczego zapowiedziałam, że oprócz tej radości trzeba mieć
  świadomość, że następnego dnia – rzeczywistość będzie wymagała od nas pracy i pełnego
  zaangażowania w sprawy miasta.

  Jakie funkcje pełniła Pani, zanim objęła Pani stanowisko prezydenta miasta?

  – W poprzedniej kadencji samorządu , tj. w latach 2010 – 2014 – sprawowałam funkcję radnej
  miasta. Praca w Radzie Miejskiej była świetną szkołą funkcjonowania samorządu miejskiego
  „od środka” i pozwoliła mi zwrócić uwagę na bardzo ważne sprawy dla mieszkańców,
  z którymi zgłaszali się do mnie, jako radnej. Wiele tych spraw wybrzmiało w moich
  wnioskach, interpelacjach i wystąpieniach, które formułowałam w imieniu mieszkańców
  Ostrowa Wielkopolskiego. Zawodowo również jestem związana z samorządem. Od 2000
  roku pełniłam funkcję rzecznika powiatu ostrowskiego, a następnie byłam zatrudniona
  na stanowisku odpowiedzialnym za obsługę organizacji pozarządowych. Wcześniej
  pracowałam też w mediach i ówczesnym Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

  Czy prezydent może być członkiem partii politycznej?

  – Odpowiedź brzmi twierdząco. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów – prezydent
  miasta może być członkiem partii politycznej.

  Czy poza posadą prezydenta miasta udziela się Pani w innych organizacjach (np.
  wolontariat)?

  – Nie ukrywam, że praca prezydenta miasta jest absorbującym zajęciem, które niekiedy
  zajmuje czas dosłownie od rana do wieczora. Dlatego mój udział w innych organizacjach
  ogranicza się przede wszystkich do tych, które uważam za niezbędne z punktu widzenia mojej działalności i starań i rozwój miasta. Pełnię np. funkcję wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia
  Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, zasiadam w Radzie Programowej Smart City Forum,
  przewodniczę Ostrowskiej Radzie Gospodarczej, a także jestem członkinią Rady Naukowej
  Forum „Przestrzenie Miejskie”.
  Jakie inwestycje zostały przeprowadzone na terenie miasta odkąd obejmuje Pani urząd
  prezydenta?
  – W ciągu minionych ponad 3 lat udało nam się wykonać wiele inwestycji w sferze
  infrastrukturalnej, jak i społecznej. Wykonaliśmy nowe nawierzchnie na kolejnych ulicach,
  chodniki, ścieżki rowerowe, boiska sportowe przy szkołach. Powstał też zupełnie nowy
  budynek przedszkola na osiedlu Pruślin oraz nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej
  nr 9. Wiele budynków miejskich przedszkoli – poddaliśmy, bądź wciąż poddajemy –
  procesowi termomodernizacji, a kolejne dwa (w rejonie ul. Kujawskiej i Grabowskiej)
  są w trakcie budowy. Zmodernizowaliśmy niszczejący latami basen miejski przy
  ul. Paderewskiego, a w Parku 600-lecia oddaliśmy do użytku lodowisko z funkcją rolkowiska
  w sezonie letnim. W ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu Mieszkaniowego „Dla
  systematycznych” oddaliśmy do użytku kolejne budynki wielorodzinne przy ul. Klasztornej.
  Zapewniamy więc szansę na własne „M” dla mieszkańców, którzy nie mogą pozwolić sobie
  na kredyt i zakup własnego lokum. W Ostrowie Wielkopolskim pojawiły się już elektryczne
  autobusy zasilane „zieloną” energią elektryczną produkowaną z biomasy przez Ostrowski
  Zakład Ciepłowniczy. Zamontowaliśmy też pierwsze stacje roweru miejskiego, a na terenie
  całego miasta pojawiło się wiele nowych wiat przystankowych. Rozbudowaliśmy także
  Żłobek Miejski, znacznie zwiększając liczbę dostępnych miejsc dla najmłodszych
  mieszkańców naszego miasta. Dzięki temu ostrowskie mamy dysponują możliwością
  wcześniejszego powrotu do aktywności zawodowej. Z powodzeniem dokończyliśmy też
  rozpoczętą w poprzedniej kadencji rozbudowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
  Odpadów oraz budowę Ostrowskiego Parku Przemysłowego. Trzeci rok z rzędu
  kontynuowaliśmy rozpoczęte w tej kadencji programy społeczne: miejskie becikowe oraz
  bezpłatny pobyt dzieci w samorządowych przedszkolach. W naszych działaniach nie
  zapomnieliśmy również o seniorach. To dla nich ciągle poszerzamy ofertę Ostrowskiej Karty
  Seniora, która umożliwia im korzystanie ze zniżek w miejskich instytucjach kultury oraz
  podczas zakupów produktów i usług, oferowanych przez prywatnych przedsiębiorców.
  W 2016 r. oddaliśmy do użytku Dzienny Dom Senior „WIGOR”. Jest to miejsce dla
  nieaktywnych zawodowo osób po 60. roku życia, w którym mogą korzystać z usług
  opiekuńczych, terapii zajęciowej, posiłku, specjalistycznych porad, a także z oferty
  towarzysko – rekreacyjno – kulturalnej. To przede wszystkim oferta dla ludzi samotnych,
  niezamożnych, mających złe warunki mieszkaniowe lub trudności w prowadzeniu swojego
  gospodarstwa domowego. Uruchomiliśmy również pilotażowy program teleopieki dla
  kilkudziesięciu osób po 60. roku życia, a w bieżącym roku oddaliśmy do użytku Klub
  Senior+.
  Które z nich okazały się być największymi sukcesami?
  – Myślę, że trudno udzielić tu jednoznacznie obiektywnej odpowiedzi. Sądząc po ogromnej
  liczbie odwiedzających miejskie lodowisko – można śmiało powiedzieć, że to właśnie
  lodowisko okazało się „strzałem w dziesiątkę”, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i osób
  średnim wieku. To samo można by powiedzieć w kontekście wysokiej frekwencji
  na zmodernizowanym basenie miejskim w okresie letnim. W tym sensie można uznać
  to za sukces w odniesieniu do tych właśnie grup wiekowych. Natomiast dla dużej części
  starszych osób – takim sukcesem będzie już zapewne inna inwestycja, np. Klub Seniora
  czy programy opiekuńcze, które oferuje im samorząd miasta.
  W jaki sposób miasto walczy z licznymi zanieczyszczeniami powietrza? Są podjęte
  działania w kierunku zmniejszenia ich?
  – W bieżącej kadencji rozpoczęliśmy działania, których celem jest poprawa jakości powietrza
  w naszym mieście. To chociażby funkcjonujący od 2015 roku miejski program dotacji do
  wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na który
  przeznaczyliśmy do tej pory kwotę 2,1 mln zł. Pozwoliło to wymienić w latach 2015 – 2017 –
  340 węglowych systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. Kolejna kwota, jaką
  planujemy wydać na program dotacji w 2018 roku to już ponad 1 mln zł. Systematycznie
  budujemy też nowe odcinki miejskiej sieci ciepłowniczej, wprowadzając promocję na
  przyłączenie do niej nowych odbiorców. Pozyskaliśmy również blisko 15 mln zł
  dofinansowania z WRPO w ramach projektu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego
  wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,
  dzięki któremu w naszym mieście jeżdżą już zasilane „zieloną” energią elektryczną autobusy.
  Uruchomiliśmy stacje roweru miejskiego, modernizujemy oświetlenie uliczne na
  energooszczędne, budujemy ścieżki rowerowe, zachęcając do przesiadania się z samochodu
  na rower, kiedy warunku na to pozwalają. Termomodernizacji poddajemy również budynki
  będące w zasobach miejskiej spółki mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o., a w ramach różnych
  kampanii informacyjnych systematycznie edukujemy mieszkańców, aby do ogrzewania
  swoich domów nie używali odpadów i niskiej jakości opału.
  Czego brakuje mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego, patrząc na to przez pryzmat
  prezydenta miasta?
  – Z mojego doświadczenia wynika, że potrzeby mieszkańców są bardzo zróżnicowane.
  Jednym wystarczyłby nowy chodnik przed domem, albo nawierzchnia ulicy, inni mają
  problemy mieszkaniowe, więc starają się o przydział mieszkania komunalnego lub pytają
  o możliwość uczestnictwa w naszym programie „Dla systematycznych”, w ramach którego
  powstają zupełnie nowe mieszkania adresowane do rodzin i osób, których dochody
  nie pozwalają im zakupić własnego mieszkania ani zaciągnąć na ten cel kredytu. Jest też taka
  grupa osób, która chciałaby w mieście nową halę widowiskowo – sportową.
  Wszystkie te potrzeby należy brać pod uwagę i w miarę możliwości – starać się je racjonalnie
  i odpowiedzialnie realizować.
  Jak wyobraża sobie Pani przyszłość miasta?
  – Życzę sobie i wszystkim mieszkańcom naszego miasta, aby z roku na rok Ostrów
  Wielkopolski był coraz zasobniejszy, nowocześniejszy i jeszcze bardziej atrakcyjny. I choć
  już dzisiaj Ostrów jest pięknym miastem, które kocham od dzieciństwa – to niewątpliwie
  zasługuje na jeszcze więcej dobrego. Nad tym właśnie pracujemy, np. budując nowe drogi,
  przedszkola, nowoczesną mediatekę, oddając do użytku mieszkańcom lodowisko,
  zmodernizowany basen, klub seniora, mieszkania dla młodych i czyniąc starania w celu
  budowy hali widowiskowo – sportowej.
  Czy od zawsze planowała Pani by zostać prezydentem?
  – Jestem rodowitą ostrowianką, ale to nie było tak, że od dziecka czy też w późniejszym
  okresie miałam aspiracje do sprawowania takiego stanowiska. Tak naprawdę decyzję
  o ubieganiu się o urząd prezydenta miasta podjęłam będąc radną miasta, namawiana do tego
  przez osoby, z którymi współpracowałam oraz mając za sobą konkretne doświadczenie
  w pracy samorządowej. Była to więc decyzja, która dopiero przyszła z czasem.
  Co zamierza Pani robić po zakończeniu kadencji prezydenta?
  – Szczerze mówiąc nie zastanawiam się jeszcze nad tym. Moja aktualna liczba obowiązków
  i różnych spraw, którymi obecnie się zajmuje jest na tyle duża, że to im poświęcam swoją
  największą uwagę i skupienie. Są projekty, które udało się już zrealizować, ale są też takie,
  które są w trakcie realizacji, bądź oczekują na jej rozpoczęcie. Dlatego ciągle mam nad czym
  pracować i nie myślę jeszcze o tym, czym będę się zajmować w innej roli.
  Czy wszystkie listy bądź wiadomości, takie jak te, odbiera bezpośrednio prezydent?
  – Zazwyczaj staram się odbierać korespondencję z portali społecznościowych i udzielać
  odpowiedzi. Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względu na ważne obowiązki lub urlop –
  czyni to w moim imieniu ktoś z upoważnionych do tego współpracowników.
  Kto decyduje o tym, czy zjawi się Pani na danej uroczystości?
  – W pierwszej kolejności zależy to od organizatora uroczystości, który wysyła zaproszenia.
  Jeśli takie zaproszenie adresowane jest do prezydenta miasta, wówczas sama podejmuję
  decyzję czy mogę je przyjąć czy też nie. Wszystko tak naprawdę zależy od kalendarza moich
  obowiązków na dany dzień.
  Kto zatrudnia prezydenta miasta?
  – Pracodawcą prezydenta miasta jest urząd miejski i tak wynika to z przepisów. Ja natomiast
  jestem zwolennikiem tego publicystycznego określenia, że to mieszkańcy są „pracodawcą”
  osób sprawujących funkcje publiczne z wyboru, a więc np. wójta, burmistrza czy prezydenta
  miasta. Mieszkańcy, jako ten nieformalny „pracodawca” wybiera nas do pracy na ich rzecz,
  darzy nas kredytem zaufania, zawiera z nami umowę na kilka lat, a później poddaje ocenie
  w toku kolejnych wyborów czy wywiązaliśmy się z powierzonych nam obowiązków.
  Jakie ma Pani zadania obowiązkowe będąc prezydentem miasta? Które działania są
  dodatkowe?
  – Do moich ściśle zdefiniowanych obowiązków należy przede wszystkim kierowanie
  bieżącymi sprawami miasta, wykonywanie uchwał rady miejskiej i zadań gminy określonych
  przepisami prawa, przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej, określanie sposobu ich
  wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu,
  reprezentowanie miasta, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku
  do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Prezydent
  miasta pełni także funkcję Walnego Zgromadzenia w spółkach, w których miasto ma akcje/
  udziały. Do moich obowiązków należy także pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu
  Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, które odgrywa dużą rolę w procesie
  aplikowania o fundusze europejskie dla naszego miasta. Są też oczywiście poszczególne
  sprawy mieszkańców, z którymi zwracają się do mnie bezpośrednio – umawiając się
  na spotkanie. Każda z takich spraw to indywidualna historia, niekiedy pełna problemów,
  w których jeśli tylko pozwalają na to możliwości – staram się pomagać wspólnie z moimi
  współpracownikami. Jeśli chodzi o działania dodatkowe, z pewnością można zaliczyć do nich
  aktywność pozaadministracyjną prezydenta miasta, która w dużej mierze zależy od własnego
  uznania. W moim przypadku staram się, aby ta aktywność również była duża i odbywała się
  blisko mieszkańców. Dlatego chętnie uczestniczę w różnych spotkaniach i przedsięwzięciach
  organizowanych przez ostrowian, na które jestem zapraszana. To okazja do budowania
  dobrych więzi między mieszkańcami a władzami miasta, a jednocześnie możliwość
  bezpośredniego zapoznania się ze sprawami, które są dla nich ważne.

  Wywiad przeprowadziła Zuzanna Sadaj i Wioletta Bodylska

   

   

   

   

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content