• „Poznaj swój Powiat Ostrowski” – konkurs

  Uczniowie naszej szkoły brali udział w Szkolnym Powiatowym Konkursie Turystycznym: „Poznaj swój Powiat Ostrowski”, który odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. Celem tego konkursu jest promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Powiatu Ostrowskiego ,popularyzacja jego historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy dokementującej przeprowadzoną wycieczkę po ciekawych miejscach naszego regionu. Nasza młodzież – dwie drużyny wykonały prezentacje, w których opisały wycieczkę rowerową kl VIII do Antonina, która przebiegała przez atrakcyjne miejsca Doliny Baryczy.
  Prace ta zostały nagrodzone dwoma wyróżnieniami:
  1) autorzy :Dobrosława Sójka i Kacper Siedlecki
  2)autorzy : Natalia Kupczyk i Barbara Bogucka.
  Gratulujemy!

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content