• Realizacja projektów Erasmus +

  Projekty międzynarodowe naszej szkoły

  Projekt:  – Muzyka łączy Europę – (Music Connects Europe)

  Projekt  – Budujemy, badamy, doświadczamy,adoptujemy, rozwijamy (/The B.R.A.D)

  Projekt: -Bezpieczna szkoła, szczęśliwi uczniowie.( Safe school Successfull Students)

  Projekt  – The Web.Tools 2.0 „Narzędzia internetowe 2.0 ,

  Prrojekt -„Odpowiedni moment na pięlegnowanie zamiłowania do czytania”

  Projekt – „Zdrowy styl życia”

  Projekt – „Stride”-  stworzenie strategii cyfryzacji dla edukacji, odnowienie i dostosowanie pracowników i placówek szkolnych do nowej ery informacji,

  Projekt – „E learning w interaktywnej otwartej szkole”

   

  Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim realizuje projekty finansowanye ze środków Programu Erasmus+. Nasza Szkoła współpracuje z 29 instytucjami działającymi i w obszarze edukacji w tym m.in. z Uniwersytetami w Bremen, Patras oraz Granadzie. Dzięki realizacji w/w projektów nasi  uczniowie oraz kadra mają możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy w zakresie ICT, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz rozwoju w zakresie czytelnictwa.   

  O programie Erasmus+
  Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
  Podstawowe dane liczbowe:
  •4 mln osób skorzysta z programu;
  •2 mln studentów skorzysta z programu;
  •800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
  •25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
  •150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
  •150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.
   
  Struktura
  Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:
  •Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
  •Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
  •Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
  •program Jean Monnet;
  •Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.
   
  Do krajów uczestniczących w programie należą:
  •28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  •państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  •państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

  ———————————————————————————————————

   
  Celem projektu jest rozwijanie podstawowych umiejętności poprzez wykorzystanie tematu „chleba” jako formy cywilizacji, która towarzyszy nam każdego dnia. Chcemy kształcić kolejne pokolenie, które ma umiejętność czytania, pisania, mówienia, słuchania w języku ojczystym i obcym, które może korzystać z ITC, uczyć się przez całe życie, myśleć niezależnie i wielowymiarowo, podejmować właściwe decyzje, rozwiązywać problemy, przed którymi stoją, odkrywają własne możliwości, tworzyć swoją przyszłość w sposób przedsiębiorczy, poprawiać europejską tożsamość i tworzyć europejski profil oraz być wrażliwym na kwestie społeczne. W ten sam sposób chcemy wzmocnić wymiar europejski w edukacji, aby zwiększyć mobilność między krajami. Pragniemy również nawiązać nową współpracę, aby móc podnieść jakość naszych intuicji i uczniów poprzez obserwowanie i porównywanie systemów edukacji, polityk i najlepszych praktyk w obszarze kształcenia. W ramach projektu uczniowie przygotują prezentacje, odwiedzą piekarnie i będą rozmawiać z piekarzami i rolnikami i nakręcą film pt. „Podróż ziarna do naszego stołu „, ponadto wyszukają i poznają historię chleba następnie zgomadzone infomacje opublikują w formie e-booka. Uczestnicy poznają również rodzaje pieczywa europejskiego, przeanalizują wiersze o tematyce chlebowej, wyrażenia, przysłowia, pieśni ludowe i taniec ludowy, przygotuj statystyki spożycia chleba w Europie. Ponadto odbędzie się debata na temat marnotrawienia pieczywa. Uczniowie będą obserwować czas rozwoju pleśni i pieczenia chleba. Powstanie również  model piekarni i młyna z odpadów oraz wystawa, na temat głodu na świecie.
   
   

  ———————————————————————————————————-

       Projekt:” Safe”

  Bezpieczna Szkoła – Szczęśliwi Uczniowie   (Safe  School – Successful Students); nr projektu: 2017-1-DE03-KA219-035485_6 to projekt 3-letni koordynowany przez niemiecką szkołę z Gelsenkirchen. W projekcie uczestniczą szkoły z Portugalii, Turcji, Łotwy, Rumunii, Włoch i Polski.
  Celem projektu jest wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów, z którymi borykają się uczniowie ze wszystkich krajów europejskich – brak tolerancji, „kocenie”, agresja itp. Projekt jest oparty na działaniach krajowych / międzynarodowych, regularnej wymianie informacji (teksty, prezentacje, przedstawienia, filmy, zdjęcia, gry, wystawy) i mobilności  (uczniów, nauczycieli). W dniach 6-8 grudnia w Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim miało miejsce pierwsze spotkanie projektowe. Podczas którego przedstawiciele partnerów zaprezentowali swoje szkoły, następnie umówiono kolejne działania projektowe oraz ich harmonogram. 
   

  ——————————————————————————————————–

         

  Projekt:” Music”

  W dniach 8-6 listopada 2017 r. miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu pt. Muzyka Łączy Europę (Music Connects Europe) Wniosek numer nr: 2017-1-ES01-KA219-038326_6. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 6 państw partnerskich: Hiszpanii-koordynator, Polski, Bułgarii, Grecji, Włoch i Łotwy. Partnerzy podczas spotkania przedstawili prezentacje dot. reprezentowanych przez siebie szkół. Ustalono wówczas także harmonogram działań projektowych oraz terminy i szczegóły dotyczące najbliższych spotkań projektowych. Rozstrzygnięto również konkurs na logo projektu. Głównym celem projektu ” Muzyka łączy Europę” jest rozpowszechnianie europejskiej i światowej kultury muzycznej wśród naszych uczniów, ich rodzin i lokalnego środowiska poprzez koncerty, wystawy, portale społecznościowe, artykuły w prasie. Dzięki naszemu projektowi zamierzamy promować nabywanie umiejętności zarówno w zakresie edukacji, jak i relacji społecznych. Nauczyciele biorący udział w projekcie skorzystają z możliwości prowadzenia rozmów w języku angielskim, dzielenia się różnymi metodologiami, a także uczestniczenia w różnych mobilnościach.

  Cele projektu realizowane będą poprzez: stworzenie kącików Erasmus+, konkurs na logo projektu, prezentacje szkół. Kolejnymi zadaniami w projekcie będzie przygotowanie projektów o muzyce klasycznej pochodzącej z naszych krajów, następnie uczniowie przygotują występ będący własną interpretacją (wokalną i instrumentalną) klasycznego utworu muzycznego z każdego kraju. Uczniowie będą również szukać informacji dotyczących aspektów „muzyki popularnej w mieście” w każdym kraju.  Kolejnymi działaniami projektowymi będą interpretacja (występy wokalne, instrumentalne i taniec) oraz nagranie popularnej piosenki miejskiej wybranej przez uczniów. Uczestnicy projektu podejmą również działania koncentrujące się na tradycyjnej (ludowej) muzyce każdego kraju. Każda szkoła będzie prowadzić badania i syntezę tradycyjnej muzyki i tańca w ich kraju, następnie zostanie  nagrana interpretacja (wokalna / instrumentalna i taniec) i nagranie tradycyjnej piosenki. Wśród działań projektowych przewidziano również analizę budowy wybranego instrumentu, a ostatnim  działaniem projektowym będzie przeprowadzenie koncertu finałowego.
   
   

  Drugie spotkanie w ramach tego projektu odbyło się w Palermo na Sycylii gdzie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Tematem spotkania była muzyka klasyczna – uczniowie z 6 krajów Europy prezentowali i tym samym poznawali największych kompozytorów muzyki klasycznej jak również przedstawiali próbkę twórczości artysty przygotowaną wcześniej w szkole. Program Erasmus to wspaniała szansa do poznania kultury innych krajów, nawiązania przyjaźni, doskonalenia umiejętności językowych i wymiany doświadczeń to dla każdego niezapomniana przygoda

   

  ——————————————————————————————————-

  Projekt-  „The Web Tools Cirle 2.0”


    
   W dniach 29 listopada do 3 grudnia 2016r. dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim wzięło udział w pierwszym spotkaniu inauguracyjnym projektu pt. „Narzędzia internetowe 2.0 ” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcji Kluczowa 2.
  Tematem projektu jest wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy szkoły. Realizacja działania poprawi umiejętności ICT wśród uczniów oraz kadry, dydaktycznej, podniesienie świadomość wpływu narządzi internetowych na proces edukacyjny. Umożliwi także bardziej efektywne wykorzystanie narzędzi ICT w klasach. Uczestnicy projektu nauczą się wykorzystywać technologię informacyjną w celu tworzenia, organizowania, przechowywania i pobieranie treści cyfrowych.
   W realizację projektu zaangażowanych jest 6  organizacji i szkół z Polski, Turcji, Włoch, Bułgarii, Rumunii oraz Albanii. Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie koordynatora tureckiego Neslisah Imam Hatip Ortaokulu w Istambule.

  Podczas spotkania reprezentanci partnerów dyskutowali nt. umowy partnerskiej, określili najważniejsze zadania do wykonania w najbliższym czasie, metody oraz strategie mające na celu opracowywanie rezultatów projektu.

   

   

  Kolejne spotkanie odbyło się w naszej szkole, gdzie pokazaliśmy nasze narzędzia pracy – co mieli wypracować i wypracowali nasza grupa chłopców z grupy projektowej. Przedstawiliśmy program graficzny Muro, pokazaliśmy  lekcje angielskiego za pomocą aplikacji Kahoot na nowych tabletach i omówiliśmy zasady działania lekcji w chmurze. ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Gołuchowa i Poznania.

   3 już spotkanie w ramach projektu  The Web2Tools Cirlcle odbyło się w Rumunii w Botoszani..Nauczyciele złozyli sprawozdanie z działań podjętych na rzecz projektu i spędzili czas w rumuńskiej szkole – gdzie odbyły się spotkania mitingowe. Spotkaniu towarzyszyly rownież wycieczki krajoznawcze. Cała grupa projektowa poznała kulturę rumuńską i nawiązała nowe przyjaźnie.

  4 spotkanie – Bułgaria, rozliczenie z projektu, pokaz dotychczasowych zadań, wykonanych przez uczniów oraz następne zadania. 

  5  spotkanie i zarazem ostatnie odbyło się w Rimini we Włoszech, gdzie projekt został podsumowany i dokonano ewaluacji

   

  ———————————————————————————————————

    Projekt -” Zamiłowanie do czytania”

  ODPOWIEDNI MOMENT NA PIELĘGNOWANIE ZAMIŁOWANIA DO CZYTANIA
  Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+,
  Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół
  Okres trwania projektu 24 miesiące
  (01/09/2016 – 31/08/2018)
  Nr umowy: 2016-1-RO01-KA219-024534_6
  Koordynator: Scoala Gimnaziala nr. 1 Saniob, Rumunia
  partnerzy:
  1.Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim
  2.General Secondary School ”Nikolay Katranov”, Bułgaria
  3.CEIP GLORIA FUERTES, Hiszpania
  4.2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy
  5.Direzione Didattica 2 Circolo Canicattì, Włochy

  Celem projektu jest zachęcenie uczniów do czytania książek, co w dłuższej perspektywie przyczyni sie do poprawy ich wyników szkolnych i wyników egzaminów.
  W ramach projektu zostaną przeprowadzenie badania ankietowe wśród uczniów oraz ich rodziców, w ten sposób zostanie zgromadzona wiedza nt. istniejącej sytuacji w obszarze tematycznym projektu, następnie powstanie prezentacja Power Point przedstawiająca wyniki przeprowadzonego badania. Zostanie również utworzony projekt na platformie eTwinning. Uczniowie zaangażowani w projekt zaprojektują T –shirt  projektowy.  Ponadto powstanie DVD z filami i zdjęciami dokumentującymi poszczególne działania. Na zakończenie zostaną zorganizowane warsztaty oraz konferencja podsumowująca, wtedy też zostanie rozdystrybuowany powstały w projekcie biuletyn.

   

   

  —————————————————————————————————-

     Projekt – :”Zdrowi obywatele dla zdrowej przyszłości”

  W dniach 13-16 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim miało miejsce pierwsze spotkanie inauguracyjne projektu pt. „Zdrowi obywatele dla zdrowej przyszłości” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcji Kluczowa 2.
  Tematem projektu jest zdrowy styl życia. Cele projektu zostały sformułowane na podstawie  danych zebranych w 5 szkołach partnerskich ( z Polski, Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz Litwy) i są nimi: podniesienia świadomości uczniów na temat przyczyn i skutków otyłości, promowanie aktywności fizycznej, nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich w celu obserwacji sytuacji w każdym z nich i wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów walki z w/w problemami.
  Podczas spotkania pani Dyrektor Barbara Szymanowska wygłosiła mowę powitalną podkreślając, że jest bardzo zaszczycona możliwością goszczenia przedstawicieli szkół partnerskich w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim i że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla wszystkich uczestników. Podkreśliła również, że projekt będzie miał bardzo dobry wpływ na kondycję fizyczną oraz zdrowie uczniów szkoły. Uczestnicy projektu odbyli spotkanie z Wójtem Gminy Przygodzice p. Krzysztofem Rasiakiem. Reprezentanci partnerów dyskutowali nt. umowy partnerskiej, określili najważniejsze zadania do wykonania w najbliższym czasie, metody oraz strategie mające na celu opracowywanie rezultatów projektu.
  Kolejne spotkanie projektowe zostanie zorganizowane przez szkołę z Sycylii. Spotkanie w Jankowie zakończyło się wspólną nadzieją dobrej współpracy wśród partnerów.

  W dniach 26 marca-1 kwietnia 2017r. w Modice na Sycylii miało miejsce drugie spotkanie partnerskie projektu pt. „Zdrowi obywatele dla zdrowej przyszłości” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcji Kluczowa 2. Szkołę reprezentowało
  2 nauczycieli oraz 8 uczniów. Podczas spotkania miały miejsce seminaria oraz warsztaty
  nt. zdrowej żywności, ponadto uczniowie uczestniczyli w lekcjach języka włoskiego. Szkoła goszcząca zorganizowała bogaty program kulturowy obejmujący zwiedzanie swojej miejscowości, jej zabytków i poznanie historii. Uczniowie wzięli udział w pokazie wytwarzania tradycyjnej czekolady, gdzie mieli okazję zobaczyć, jak działała średniowieczna manufaktura czekolady, technika jej wyrobu pozostała niezmieniona do dziś. Uczestnicy zwiedzali muzeum pierwszej i drugiej wojny światowej, muzeum wytwarzania oliwy oraz sztuki etnicznej.
  Tematem projektu jest zdrowy styl życia. Cele projektu zostały sformułowane na podstawie danych zebranych w 5 szkołach partnerskich ( z Polski, Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz Litwy) i są nimi: podniesienia świadomości uczniów na temat przyczyn i skutków otyłości, promowanie aktywności fizycznej, nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich w celu obserwacji sytuacji w każdym z nich i wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów walki z w/w problemami.

  Kolejne spotkanie projektowe zostanie zorganizowane przez szkołę na Litwie.

  Współfinansowano ze środków
  programu Unii Europejskiej Erasmus+

   

   

   

   

  Kolejne spotkanie projektowe zostanie zorganizowane przez szkołę na Litwie.

  Współfinansowano ze środków
  programu Unii Europejskiej Erasmus+

   

  ——————————————————————————————-

    Projekt-:” STRIDE”

  W dniach 29 listopada do 3 grudnia 2016r. dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim wzięło udział w pierwszym spotkaniu inauguracyjnym projektu pt. „STRIDE – STRategIes for the Digital Education” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcji Kluczowa 2.
  Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji szkół oraz wzrost kompetencji kadry szkolnej w tym zakresie. Projekt realizowany będzie poprzez szkolenia dla nauczycieli, wymianę dobrych praktyk oraz utworzenie platformy internetowej służącej do komunikacji i wymiany materiałów.
   W realizację projektu zaangażowanych jest 6  organizacji i szkół z Polski, Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Turcji i Niemiec. Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie koordynatora włoskiego Istituto di Istruzione Superiore Professionale „Via Pedemontana” w Palestrinie.
  Podczas spotkania reprezentanci partnerów dyskutowali nt. umowy partnerskiej, określili najważniejsze zadania do wykonania w najbliższym czasie, metody oraz strategie mające na celu opracowywanie rezultatów projektu.

   

   

  Drugie spotkanie ponadnarodowe dla projektu STRIDE odbyło się w dniach 13 i 14 marca 2017 roku w pomieszczeniach Institut Technik und Bildung Uniwersytetu w Bremie.
  Po powitaniu z niemieckim partnerem spotkanie rozpoczęło się od szkół partnerskich prezentujących wnioski z grup fokusowych, które przeprowadzili (i wkrótce zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu).
  Następnie przeprowadzono aktywność grupową w celu zidentyfikowania materiałów, które zostaną dodane i nauczone w szkoleniu w styczniu 2018 roku.

   

  W dniach 20-21 lipca 2017r. w Galway w Irlandii miało miejsce trzecie spotkanie koordynatorów  projektu pt. „Strategie dla Edukacji Cyfrowej – STRIDE” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ Akcji Kluczowa 2.  Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim reprezentowało dwóch nauczycieli. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania podjęte w projekcie, omówiono również dalsze kroki jego realizacji. Szkoła goszcząca GTREB zorganizowała bogaty program kulturowy obejmujący zwiedzanie swojej miejscowości, jej zabytków i poznanie historii. 
  Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji szkół oraz wzrost kompetencji kadry szkolnej w tym zakresie. Projekt realizowany jest poprzez szkolenia dla nauczycieli, wymianę dobrych praktyk oraz utworzenie platformy internetowej służącej do komunikacji i wymiany materiałów.

   

  W dniach 8-12 stycznia 2018r. dwóch reprezentantów Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym strategii cyfryzacji szkoły.  Szkolenie było jednym z elementów projektu pt. „Strategie dla Edukacji Cyfrowej – STRIDE” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ Akcji Kluczowa 2.  Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jakie kroki podjąć, aby we właściwy sposób opracować, a później wdrożyć kompleksową strategię cyfryzacji szkoły. Druga część spotkania poświęcona była podnoszeniem kompetencji uczestników w zakresie ICT.  Uczestnicy poznali wiele nowych programów i aplikacji w tym m.in. Plickers, Class Dojo, Edmodo, Black Board, Kahoot!, Jumble, ClassFlow, Flubaroo, Google Classroom, Alison, Slack, Quizlet, Edpuzzle, Seesaw, Actionbount, ExeLearning, Projectlibre Cloud. Poza tym prowadzący przekazali kilka wskazów, w jaki sposób można wykorzystać pakiet Office podczas lekcji.
  Celem głównym projektu STRIDE jest zwiększenie poziomu cyfryzacji szkół oraz wzrost kompetencji kadry szkolnej w tym zakresie. Projekt realizowany jest poprzez szkolenia 
  dla nauczycieli, wymianę dobrych praktyk oraz utworzenie platformy internetowej służącej 
  do komunikacji i wymiany materiałów.

   

  ———————————————————————————————————-

   PROJEKT ;”E-LEARNING – W INTERAKTYWNEJ  OTWARTEJ SZKOLE”

  Projekt finansowany jest ze środków programu ERASMUS+ ; Akcji Kluczowej  2 projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne dla edukacji szkolnej.
  tytuł projektu: „E-Learning w interaktywnej otwartej szkole”
  projekt planowany jest na 36 miesięcy (01-09-2015 do 01-09-2018)
  Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Patras w Grecji
  Partnerzy:
  1.ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI – Turcja ANKARA
  2.Osnovno uchilishte Hristo Smirnenski -Bułgaria PLOVDIV
  3.Scoala Gimnaziala „Alexandru Stefulescu” -Rumunia Targ-Jiu
  4.OU „Otec Paisii”- Bulgaria Silistra
  5.mehmet akif ersoy anadolu kiz imam hatip lisesi -Turcja – Adıyaman
  6.Liepajas Raina 6. vidusskola – Łotwa – Liepaja
  7.Liceo Polispecialistico Piero Calamandrei -Włochy – Neapol
  8.OpenCom A.P.S.-Włochy – Arezzo

  Projekt dotyczy kształcenia na odległość za pomocą E-Learningu. Kształcenie na odległość jest jeszcze we wczesnym stadium wszystkich krajach partnerskich. Z drugiej strony, dynamiczne przemiany i rozprzestrzenianie informacji w szybko zmieniającym się społeczeństwie, zwłaszcza informacji w sektorze rynku pracy -silnie pokazują e-learning, jako warunek sine qua non uzupełniający  edukację formalną. Projekt ma za zadanie zaprojektować, i  wdrożyć nowe metody nauczania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Dokładniej, planujemy rozpowszechnianie treści  edukacyjnych w sposób  nowoczesny przy zastosowaniu wysokiej jakości usług. W ramach projektu planowane są seminaria i zajęcia edukacyjne oparte na oprogramowaniu komputerowym. Projekt skierowany jest do szkół bez ograniczeń dot. statusu materialnego wychowanków , co daje równe szanse edukacji o wysokiej jakości, biorąc pod uwagę, że główną grupą docelową będą szkoły podstawowe i średnie w odległych obszarach o niskich dochodach. Poza tym inna grupa docelowa odnosi się również do rodziców, którzy korzystają ze zintegrowanych lekcji przesyłanych przez Internet, oszczędzając czas i pieniądze na monitorowanie postępów ich dzieci.

  W ramach projektu powstanie platforma cyfrowa, która służyć będzie nauczycielom, uczniom i rodzicom z różnych systemów edukacyjnych i programów nauczania. Wiemy, że prawie w każdym kraju, występują trudności w dostępie wiedzy. Tak więc proponujemy e-learning  – lekcje na odległość dla wszystkich grup docelowych. Ponadto, chcemy wzbogacić naszą platformę o scenariusze i materiały edukacyjne. Platforma powstała w projekcie umożliwi prowadzenie wideo-lekcji, wspólne rozwiązywanie zadań,  udostępnianie scenariuszy edukacyjnych, arkuszy pracy itp.

  Równolegle  będziemy prowadzić badania w oparciu o ankiety, wywiady i zbiór danych. Wyniki tych badań będą gromadzone, przetwarzane i ogłoszone do końca pierwszego roku. W ten sposób zbadane zostaną  rzeczywiste potrzeby nauczycieli i uczniów w szkołach.
  W trakcie projektu nauczyciele zostaną  przeszkoleni w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

  Szkolenia prowadzone będą z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli różnych przedmiotów (biologia, matematyka, fizyka, chemia itd.) Na zakończenie projektu obędzie się konferencja podsumowującą.

  Dotychczas w ramach realizacji projektu odbyły się spotkania partnerskie w Grecji, na Łotwie oraz we Włoszech.

  Współfinansowano ze środków
  programu Unii Europejskiej Erasmus+

   

   

   

   

   

   

   

   

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content