• Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

  „Każdy koniec to początek czegoś nowego” – to zdanie, które przyświecało dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego połączonej z uroczystym pożegnaniem absolwentów.
  Dzisiejsze wydarzenie uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: p.Lucyna Koczorowska – zastępca Wójta Gminy Przygodzice, p. Łukasz Marciniak – radny Powiatu Ostrowskiego i przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.Powstancow Wielkopolskich, p.Marcin Borecki i p.Wiesław Witek – radni Jankowa Przygodzkiego, p.Tomasz Zawada – sołtys Jankowa Przygodzkiego, p.Aleksander Pietrzak – sołtys Topoli Wielkiej, ksiądz proboszcz Rafał Kowalski oraz ksiądz kanonik Eugeniusz Meksa.
  Uczniowie wyróżniający się osiągnięciami w nauce, sporcie, konkursach przedmiotowych, tanecznych czy zaangażowani w pracę w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Wolontariackim otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe. Podziękowania wręczone zostały również rodzicom za ich zaangażowanie w życie szkoły.
  Część artystyczna przygotowana została przez uczniów kl.7a oraz uczniów kl. 1-3 i kl.5.
  Życzymy udanych i wspaniałych wakacji!

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content