•  „CHOICE – KOMPETENCJE OBYWATELSKIE W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH”

    Szkoła w Jankowie Przygodzkim jest partnerem w projekcie CHOICE. Projekt ma celu udostępnienie narzędzi metodologicznych nauczycielom i wychowawcom w celu podniesienia świadomości na temat zmian klimatycznych i aktualnych wyzwań środowiskowych wśród młodych obywateli Europy (uczniów szkół podstawowych i średnich). CHOICE, finansowany przez program Erasmus+, skupia 8 partnerów z 5 krajów w celu opracowania działań edukacyjnych skupiających się na przyjmowaniu bardziej zrównoważonego stylu życia, aby oddolnie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu.

     

    NR UMOWY: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000034361

    Okres realizacji 01.12.2021 – 30.11.2023

    Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content