• Co możemy zrobić dla klimatu?

    W dniu 4 listopada, dla klas 7-8 odbyły się w naszej szkole warsztaty  :”Co możemy zrobić dla klimatu? „.Zajęcia odbywały się w ramach projektu grantowego – Edukacja dla doliny Baryczy. Podczas warsztatów młodzież poznawała najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza prowadzące do zmian klimatu, do wzrostu Co2 w powietrzu. Uczniowie dowiedzieli się również co każdy człowiek może zrobić,żeby ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych.

    Młodzież chętnie angażowała się w zajęcia , wykonywała doświadczenia i inne powierzone im zadania, aby lepiej poznać zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej , segregacji odpadów czy wykorzystania energii odnawialnej.

    Poprzez takie działania uczymy młode pokolenie zachowań proekologicznych. Uświadamiamy jak ważna jest ochrona przyrody i zrównoważony rozwój gospodarczy, aby nasza planeta była czysta i piękna.

    Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content