• Akcja „Żaba” 2019 zakończona

    Akcja „Żaba ” ma na celu zminimalizować straty płazów wracających do miejsc rozrodu, w miejscach,  w których występuje kolizja ze wzmożonym ruchem drogowym.Polega ona na przenoszeniu płazów przez jezdnię,ale również jest to projekt edukacyjny, który rozwija u uczniów postawy humanitarne, uczy szacunku i ochrony przyrody .W tym roku szkolnym uczestniczyło w akcji  53 uczniów naszej szkoły, którzy przenosili płazy przy stawie oraz wieży widokowej w Trzcielinach. Udało się schwytać i uratować 861 sztuk, głównie kumaków ,żab brunatnych i zielonych , grzebiuszek i ropuch szarych.

    Nagrodą za aktywny udział w akcji jest wyjazd uczniów i opiekunów do Milicza na tzw Święto Żaby, gdzie odbędzie się uroczyste podsumowanie całego projektu oraz wręczenie nagród.

    Dziękujemy wszystkim uczniom za liczny udział i zaangażowanie w akcję ratującą tak pożyteczne stworzenia jak płazy. (Opracowała M.Nowak)

    Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content