• 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

    Postanie Wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość. 27 grudnia mija kolejna rocznica wybuchu powstania. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie nasza szkoła nosi dumne imię oddano hołd powstańcom. Cześć ich pamięci…

    Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content