• 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

    Postanie Wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość. 27 grudnia mija kolejna rocznica wybuchu powstania. Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie nasza szkoła nosi dumne imię oddano hołd powstańcom. Cześć ich pamięci…

Comments are closed.
Skip to content