• Konkurs na najładniejszą pisankę

  Regulamin konkursu

  ,, Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”

               Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim bardzo serdecznie zaprasza uczniów klas I – III do udziału w konkursie na ,,Najładniejszą Pisankę Wielkanocną „.

  Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu , symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejsze są kraszanki , pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

  1. ORGANIZATOR KONKURSU :

       Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim

        –  nauczyciel odpowiedzialny za konkurs Beata Klichowska

  1. PRZEDMIOT KONKURSU :

       Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej pisanki wielkanocnej na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału.

  3.CEL KONKURSU :

       Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek wielkanocnych.

  1. UCZESTNICY :

  Konkurs adresowany jest do uczniów klasy I – III  ze Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE :

   * każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału :

  * technika zdobienia jaja jest dowolna ( zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia , wyklejania itp. );

  * praca powinna być wykonana samodzielnie ( dzieciom klas pierwszych mogą pomóc rodzice )

  * każda praca powinna być opatrzona tabliczką zawierającą następujące informacje : imię i nazwisko, klasę

  * prace konkursowe należy dostarczyć do szkoły do nauczyciela przygotowującego konkurs ( klasa nr 19 – Beata Klichowska ) w terminie do 17 marca 2021 roku do godz. 12.00

  1. OCENA PRAC :
  2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim
  3. Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie nastąpi podczas apelu w dniu 30 marca 2021 r.
  4. Przy ocenie pisanek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria :

        – estetyka wykonania prac

        – walory artystyczne pracy,

        – dobór materiałów użytych do wykonania pracy,

        – samodzielność wykonania

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

  * Zgłoszenie pisanek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U . z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

  * Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania pisanek konkursowych będą stanowiły dekorację w czasie trwania wystawy wielkanocnej.

   

   

Comments are closed.
Skip to content