• Rekrutacja 2021/2022


  Szanowni Państwo!

  KLASA I

  Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 1 lutego do 19 lutego 2021 r.

  Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem lub zapisaniem dziecka do szkoły.
  Od 22 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły.
  Czynności związane z zapisaniem dziecka spoza obwodu do szkoły
  dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.


  Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Topoli Wielkiej

  Oddział 10 godzinny z pełnym wyżywieniem

  Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

  Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 62 735 06 72, kom. 602 294 050
  lub e-mail: spjankow@wp.pl

  Wniosek_przedszkole- Topola W.

  Wniosek-kl.1 SP 2021

  Zgloszenie-kl.1-2021 (6) (z obwodu Szkoły)

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content