• Uczniowie klas 5 na Stawach Milickich

    7 października 2019 roku odbyła się wycieczka klas 5 do Milicza i na Stawy Milickie. Był to wyjazd w ramach projektu grantowego dotyczącego Doliny Baryczy. Na warsztatach  w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o zwierzętach żyjących w dolinie Baryczy, zobaczyli wypchane eksponaty zwierząt, głównie ptaków i ssaków, byli zainteresowani tematem i zadawali wiele pytań. Następnie cała grupa z opiekunami i pracownikiem PK Doliny Baryczy udała się do rezerwatu „Stawy Milickie”, gdzie można było zobaczyć różne gatunki ptaków żyjących na stawach np.łabędzie ,czaple,gęsi gęgawy i podziwiać piękne widoki. Uczniowie uczyli się również rozpoznawać gatunki drzew napotkanych po drodze oraz mieli okazję zobaczyć odłowy ryb, głównie karpia.Wyjazd na teren o tak bogatej bioróżnorodności, kontakt z naturą był dla uczniów wspaniałą lekcją przyrody

    Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content